About

Allama Hazrat Sayyed Shah Abdul Haq Qadri Chishti born in 1916 at Ghajeda Mubarakpur Azamgarh, UP.Read more +

Works

Built Darul Ulum Hakkaniya in Gujarat.
A Poet and Writer.Naat & Manqabat

Dard-o-gam rahat wo taskeen main dhal jaate hai
Jab karam hota hai haalaat badal jaate hai.Quotes

Shaikh se aqeedat rakhne wala mureed zindagi ke kisi shobe main lagzish khata hai toh Shaikh ki tawajjah usay sambhal leti hai.from the tube

  • Salam E Sayyed

  • Written By Hazrat Sayyed Ghulam Moinuddin Qadri Chishti

News & Updates